Autor tinydog276

PZP a asistenčné služby: Výhody a ako ich využiť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každého majiteľa vozidla. Okrem základného krytia škôd spôsobených iným účastníkom premávky, môže PZP často obsahovať aj rôzne doplnkové služby, ako sú asistenčné služby. Tieto služby môžu poskytnúť významnú pomoc v prípade problémov na ceste a zvýšiť váš pocit bezpečia. V tomto článku sa pozrieme na výhody asistenčných služieb v rámci PZP a dáme tipy, ako ich využiť.

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčné služby sú doplnkové služby, ktoré poskytujú pomoc v prípade neočakávaných udalostí na ceste. Medzi tieto služby môžu patriť:

 • Asistencia pri poruche vozidla (napr. vlečná služba, oprava na mieste alebo náhradné vozidlo)
 • Pomoc pri strate kľúčov, vybitej batérii alebo defekte pneumatiky
 • Asistencia pri úraze alebo ochorení (napr. prevoz do nemocnice alebo lekárska pomoc na mieste)
 • Zabezpečenie ubytovania alebo prepravy v prípade, že vozidlo nie je schopné pokračovať v jazde

Výhody asistenčných služieb

Asistenčné služby v rámci PZP prinášajú mnoho výhod:

 • Rýchla a profesionálna pomoc pri neočakávaných problémoch na ceste
 • Ušetrenie nákladov na vlečnú službu alebo náhradné vozidlo
 • Pokoj mysle pri cestovaní, keď viete, že máte k dispozícii pomoc v prípade problémov
 • Podpora v prípade zdravotných problémov alebo úrazov na ceste
 • Zníženie stresu a obáv pri neočakávaných udalostiach

Ako využiť asistenčné služby?

Ak chcete využiť asistenčné služby v rámci svojho PZP, postupujte nasledovne:

a) Skontrolujte, či sú asistenčné služby súčasťou vášho poistenia: Preštudujte si podmienky svojho PZP alebo kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste zistili, aké asistenčné služby sú zahrnuté v vašom poistení a aké sú podmienky ich využitia.

b) Uchovajte si dôležité kontakty: Uistite sa, že máte pri sebe dôležité telefónne čísla a kontakty na svoju poisťovňu alebo poskytovateľa asistenčných služieb. Môžete si ich uložiť do telefónu alebo si ich vytlačiť a uložiť do auta.

c) Volajte asistenčnú službu v prípade potreby: Ak sa ocitnete v situácii, keď potrebujete asistenčné služby (napr. porucha vozidla, zdravotný problém, atď.), neváhajte a okamžite zavolajte poskytovateľa asistenčných služieb. Poskytnite im všetky potrebné informácie o svojej situácii, ako sú poloha, typ problému a údaje o vašom vozidle a poistení.

d) Postupujte podľa pokynov asistenčnej služby: Po telefonickom kontakte s asistenčnou službou postupujte podľa ich pokynov. Môžu vás požiadať, aby ste počkali na mieste, kým dorazí pomoc, alebo vás presmerujú na najbližšiu autorizovanú dielňu. Buďte trpezliví a nevystavujte sa zbytočným rizikám.

e) Nezabudnite na doklady: Pri využití asistenčných služieb môže byť potrebné predložiť doklady o vašom poistení, ako sú potvrdenie o poistení (zelená karta) alebo doklad o uzatvorenom PZP. Uchovávajte tieto dokumenty v bezpečí a pripravené na použitie.

Asistenčné služby v rámci PZP môžu poskytnúť významnú pomoc a pohodlie pri neočakávaných problémoch na ceste. Ak sú tieto služby súčasťou vášho poistenia, uistite sa, že viete, ako ich správne využiť, a máte pripravené všetky potrebné kontakty a doklady. Týmto spôsobom si môžete užiť svoje cesty s väčším pocitom bezpečia a istoty, že máte k dispozícii pomoc v prípade neočakávaných udalostí.

Ako prihlásiť auto: Krok za krokom sprievodca

Prihlásenie auta je nevyhnutný proces, ktorý musí absolvovať každý majiteľ vozidla. Prihlásenie vozidla zabezpečuje, že je auto legálne registrované a môže byť používané na verejných cestách. V tomto článku sa pozrieme na kroky, ktoré je potrebné vykonať pri prihlasovaní auta, a na dôležité informácie, ktoré by ste mali mať na pamäti.

Kúpa vozidla

Predtým, ako začnete proces prihlasovania auta, musíte si zakúpiť vozidlo. Pri kúpe auta od predajcu alebo súkromnej osoby by ste mali dostať potrebné dokumenty, ako je technický preukaz vozidla, zmluva o kúpe a predaji a doklad o zaplatení dane z prevodu vlastníctva (ak je to potrebné).

Získanie poistenia

Pred prihlásením auta musíte uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP). Poistenie môžete uzatvoriť priamo u poisťovne alebo prostredníctvom poisťovacieho agenta. Po uzatvorení poistenia dostanete potvrdenie o poistení, ktoré budete potrebovať pri prihlásení auta. Zvážte aj iné poistenie auta, ako napríklad havarijné poistenie.

Technická kontrola

V prípade, že ide o vozidlo staršie ako 4 roky, musíte absolvovať technickú kontrolu. Technická kontrola overí technický stav vozidla a zabezpečí, že spĺňa všetky bezpečnostné a environmentálne požiadavky. Po úspešnej kontrole dostanete technický preukaz s potvrdením o absolvovanej kontrole.

Emisná kontrola

Pre niektoré vozidlá je potrebná aj emisná kontrola, ktorá overí, či vozidlo spĺňa emisné normy. Po úspešnej kontrole dostanete potvrdenie, ktoré budete potrebovať pri prihlásení auta.

Prihlásenie vozidla

S vyššie uvedenými dokumentmi môžete pokračovať k prihláseniu vozidla. Navštívte miestny úrad (napríklad dopravný inšpektorát alebo obecný úrad), kde podáte žiadosť o registráciu vozidla. Prinesiete si potrebné dokumenty, ako sú:

 • Technický preukaz vozidla
 • Doklad o zaplatení dane z prevodu vlastníctva (ak je to potrebné)
 • Potvrdenie o poistení (PZP)
 • Doklad o absolvovanej technickej kontrole
 • Potvrdenie o emisnej kontrole (ak je to potrebné)
 • Zmluva o kúpe a predaji alebo iný doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla
 • Osobný doklad (občiansky preukaz alebo pas)

Zaplatenie poplatkov

Počas procesu prihlásenia vozidla budete musieť zaplatiť poplatky spojené s registráciou vozidla. Tieto poplatky sa môžu líšiť v závislosti od typu vozidla, jeho výkonu a iných faktorov. Úradník vám poskytne informácie o výške poplatkov a spôsobe platby.

Evidenčné čísla

Po úspešnom prihlásení vozidla vám úrad pridelí evidenčné číslo (SPZ). Môžete si zakúpiť štandardné alebo osobné evidenčné čísla, pričom osobné evidenčné čísla môžu byť drahšie. Po obdržaní evidenčných čísiel ich namontujte na prednú a zadnú časť vozidla.

Aktualizácia technického preukazu

Po dokončení procesu prihlásenia vozidla vám úrad vráti technický preukaz s aktualizovanými údajmi o vlastníkovi a evidenčnom čísle. Uchovávajte technický preukaz v bezpečí a vezmite ho so sebou pri jazde vozidlom.

Záver

Prihlásenie auta je nevyhnutný proces pre každého majiteľa vozidla. Pri dodržaní týchto krokov a príprave potrebných dokumentov môžete proces prihlásenia auta úspešne absolvovať. Po prihlásení vozidla si môžete užiť jazdu vo svojom novom aute s istotou, že ste splnili všetky právne požiadavky a že vaše vozidlo je legálne registrované.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako si vybrať to správne

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou plánovania dovolenky alebo služobnej cesty. Poskytuje finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade neočakávaných udalostí, ako sú zdravotné problémy, odcudzenie alebo strata batožiny, zrušenie letu alebo iné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť vaše cestovanie. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je cestovné poistenie dôležité, a dáme tipy, ako si vybrať správne poistenie pre vaše potreby.

Prečo je cestovné poistenie dôležité?

Cestovné poistenie je dôležité z niekoľkých dôvodov:

a) Zdravotné náklady: V prípade zranenia alebo ochorenia počas cesty môžu byť zdravotné náklady v zahraničí veľmi vysoké. Cestovné poistenie pokrýva tieto náklady a zabezpečuje, že dostanete potrebnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

b) Odcudzenie alebo strata batožiny: Poistenie kryje náklady na náhradu alebo opravu osobných vecí, ktoré sú ukradnuté, stratene alebo poškodené počas cesty.

c) Zrušenie alebo prerušenie cesty: Cestovné poistenie vám poskytne finančnú náhradu v prípade zrušenia alebo prerušenia cesty z dôvodov, ktoré sú mimo vašej kontroly, ako sú zlé počasie, teroristické útoky alebo zdravotné problémy.

d) Právna pomoc a zodpovednosť: Poistenie môže poskytnúť právnu pomoc a pokrytie zodpovednosti za škody spôsobené vám alebo vašou rodinou počas cesty.

Ako si vybrať správne cestovné poistenie?

Pri výbere cestovného poistenia zohľadnite nasledujúce faktory:

a) Cieľ cesty: Uistite sa, že vaše cestovné poistenie pokrýva všetky krajiny, ktoré plánujete navštíviť. Poistenie môže mať obmedzenia v závislosti od destinácie a môže byť potrebné prispôsobiť pokrytie podľa špecifických rizík spojených s vašou cestou.

b) Dĺžka cesty: Zohľadnite dĺžku svojej cesty pri výbere poistenia. Môžete si vybrať jednorázové poistenie pre konkrétnu cestu alebo celoročné poistenie, ktoré pokrýva viacero ciest počas celého roka. Celoročné poistenie môže byť výhodnejšie pre častých cestovateľov.

c) Požiadavky na pokrytie: Skontrolujte, či poistenie pokrýva všetky dôležité aspekty, ako sú zdravotné náklady, odcudzenie batožiny, zrušenie cesty, právna pomoc a zodpovednosť. Môžete si tiež vybrať doplnkové krytie, napríklad pre športové aktivity, ako je lyžovanie alebo potápanie.

d) Spokojnosť zákazníkov a hodnotenia: Prečítajte si recenzie a hodnotenia poisťovní a ich služieb od ostatných cestovateľov. Týmto spôsobom získate lepší prehľad o ich zákazníckej podpore, rýchlosti vybavovania škôd a spokojnosti s ich službami.

e) Cenová dostupnosť: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a pokrytie. Nezabudnite zvážiť aj dostupné zľavy a balíčky.

f) Existujúce zdravotné problémy: Ak máte chronické zdravotné problémy alebo špeciálne potreby, uistite sa, že vaše poistenie ich pokrýva. Môže byť potrebné pridať prídavné krytie alebo upraviť podmienky poistenia.

Cestovné poistenie je nevyhnutnou súčasťou každej cesty a zabezpečuje finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade neočakávaných udalostí. Pri výbere cestovného poistenia zohľadnite svoje cestovné plány, požiadavky na pokrytie a finančnú situáciu. Dôkladne porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zohľadnite hodnotenia zákazníkov, aby ste si vybrali najlepšie možné poistenie pre svoje potreby. Týmto spôsobom si môžete užiť svoju cestu bez obáv a s istotou, že ste chránení pred neočakávanými udalosťami.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení: Čo to znamená a ako to ovplyvňuje vaše náklady na poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý chráni váš majetok (vozidlo) v prípade nehôd, odcudzenia, požiaru alebo iných udalostí. Spoluúčasť je jedným z kľúčových pojmov, ktoré by ste mali rozumieť pri uzatváraní havarijného poistenia. V tomto článku sa pozrieme na to, čo spoluúčasť znamená, ako ovplyvňuje vaše náklady na poistenie a ako si môžete vybrať správnu úroveň spoluúčasti.

Čo je spoluúčasť?

Spoluúčasť je suma, ktorú poistník (vy) musí zaplatiť pri každej škodovej udalosti, ktorá je hradená z havarijného poistenia. Táto suma sa odpočíta od celkovej sumy, ktorú poisťovňa zaplatí za škodu. Spoluúčasť môže byť stanovená pevne (napr. 200 €) alebo ako percento z celkovej škody (napr. 10%).

Ako spoluúčasť ovplyvňuje vaše náklady na poistenie?

Úroveň spoluúčasti priamo ovplyvňuje výšku vašej poistnej prémie (čiastka, ktorú platíte poisťovni za poistenie). Vyššia spoluúčasť zvyčajne znamená nižšiu poistnú prémii, pretože sa zodpovednosť za časť škôd prenáša na poistníka. Na druhej strane, nižšia spoluúčasť znamená vyššiu poistnú prémii, pretože poisťovňa preberá väčšiu časť rizika.

Ako si môžete vybrať správnu úroveň spoluúčasti?

Pri výbere úrovne spoluúčasti by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

a) Finančná zodpovednosť: Zvážte, akú vysokú sumu ste ochotní a schopní zaplatiť v prípade škodovej udalosti. Uistite sa, že si zvolíte úroveň spoluúčasti, ktorú si môžete dovoliť.

b) Hodnota vozidla: Ak máte nové alebo drahé vozidlo, môže byť vhodné zvoliť nižšiu spoluúčasť, aby ste mali väčšiu finančnú ochranu v prípade škodovej udalosti. Na druhej strane, ak máte staršie alebo menej hodnotné vozidlo, môže byť vyššia spoluúčasť vhodnejšia, pretože vaše potenciálne náklady na opravy budú nižšie.

c) História škôd a jazdné schopnosti: Ak máte dlhodobú bezškodovú históriu a dôverujete svojim jazdným schopnostiam, môžete zvážiť vyššiu spoluúčasť. Tým môžete ušetriť na nákladoch na poistku. Avšak, ak máte častejšie škodové udalosti alebo ste menej skúsený vodič, môže byť vhodnejšie zvoliť nižšiu spoluúčasť.

d) Rozpočet: Zohľadnite svoj osobný rozpočet a finančné možnosti pri výbere spoluúčasti. Uistite sa, že si zvolíte úroveň spoluúčasti, ktorá vám umožní komfortne platiť poistné prémie a zároveň disponovať rezervou na prípadné škodové udalosti.

Spoluúčasť je dôležitým faktorom pri havarijnom poistení, ktorý ovplyvňuje výšku poistnej prémie a finančnú zodpovednosť poistníka v prípade škodovej udalosti. Pri výbere správnej úrovne spoluúčasti zohľadnite svoju finančnú situáciu, hodnotu vozidla, históriu škôd a jazdné schopnosti. Týmto spôsobom si môžete zabezpečiť adekvátnu finančnú ochranu pre vaše vozidlo a zároveň optimalizovať svoje náklady na havarijné poistenie.

PZP pre motorku: Ako zabezpečiť povinné poistenie pre vašu dvojkolesovú jazdu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám v prípade dopravnej nehody. Rovnako ako pre automobily, aj pre motorky je PZP povinnou súčasťou vlastníctva a prevádzky vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zabezpečiť PZP pre vašu motorku, na čo by ste mali pri výbere poistenia dbať a ako môžete ušetriť na nákladoch.

Ako zabezpečiť PZP pre motorku?

Zabezpečenie PZP pre motorku je podobné ako pre automobil. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

a) Porovnajte ponuky: Vyberte si viacero poisťovní a porovnajte ich ponuky PZP pre motorky. Zohľadnite cenu, pokrytie a spokojnosť zákazníkov s poisťovňou.

b) Vyplňte žiadosť: Po vybratí vhodnej poisťovne vyplňte žiadosť o PZP. Budete musieť poskytnúť údaje o vašej motorke, ako sú značka, model, rok výroby, výkon motora a evidenčné číslo, ako aj vaše osobné údaje.

c) Uzatvorte poistnú zmluvu: Po schválení žiadosti uzatvorte poistnú zmluvu s poisťovňou. Uistite sa, že dostanete potvrdenie o platnosti PZP a uchovávajte ho na viditeľnom mieste na vašej motorke.

Na čo by ste mali pri výbere PZP pre motorku dbať?

Pri výbere PZP pre motorku by ste mali zvážiť niekoľko faktorov:

a) Cena: Porovnajte ceny PZP u viacerých poisťovní. Motorky sú zvyčajne lacnejšie na poistenie ako automobily, ale ceny sa môžu líšiť v závislosti od výkonu motora, typu motorky a vášho veku či bezškodovej histórie.

b) Pokrytie: Zabezpečte, aby PZP pokrývalo škody, ktoré by mohli nastať v prípade dopravnej nehody, vrátane škôd na majetku a zranení tretích osôb. Uvažujte aj o dobrovoľnom kasko poistení, ktoré pokryje škody na vašej motorke v prípade dopravnej nehody, odcudzenia alebo iných udalostí.

c) Spokojnosť zákazníkov: Skontrolujte recenzie a hodnotenia poisťovní, aby ste získali predstavu o ich zákazníckej podpore, rýchlosti vybavovania škôd a spokojnosti ostatných motoristov s ich službami.

d) Zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne môžu ponúknuť zľavy pre motoristov s dlhodobou bezškodovou históriou, vodičov s úspornými a bezpečnými motorkami alebo tých, ktorí absolvujú dodatočné školenia v oblasti bezpečnosti na cestách.

Ako ušetriť na nákladoch na PZP pre motorku?

Ušetriť na nákladoch na PZP pre motorku môžete nasledovne:

a) Porovnávajte ponuky: Vždy porovnávajte ponuky viacerých poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu cenu a pokrytie.

b) Zvoľte správnu motorku: Vyberajte si motorku s menším výkonom a energetickou efektívnosťou, ktorá môže viesť k nižším nákladom na poistenie.

c) Udržujte bezškodovú históriu: Motoristi s dlhodobou bezškodovou históriou môžu získať zľavy na PZP. Buďte zodpovedným vodičom a minimalizujte riziko nehôd.

d) Využite zľavy a bonusy: Informujte sa o dostupných zľavách a bonusoch u svojej poisťovne a využite ich, ak spĺňate podmienky.

PZP pre motorku je povinnou súčasťou vlastníctva a prevádzky dvojkolesových vozidiel a zabezpečuje ochranu v prípade dopravnej nehody. Pri výbere PZP dbajte na cenu, pokrytie, spokojnosť zákazníkov a dostupné zľavy. Dodržiavaním týchto tipov môžete ušetriť na nákladoch na PZP a zároveň zabezpečiť adekvátnu ochranu pre seba, svoju motorku a ostatných účastníkov premávky.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené a čo robiť, ak nie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka pre všetkých držiteľov motorových vozidiel, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám. Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, aby sa uistil, že jeho vozidlo je poistené a v súlade so zákonom. V tomto článku sa dozviete, ako overiť PZP, čo robiť, ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, a ako sa vyhnúť pokutám a problémom v prípade nehôd.

Ako overiť PZP?

Na overenie PZP svojho vozidla môžete využiť niekoľko metód:

a) Poistná zmluva: Ak máte k dispozícii písomnú poistnú zmluvu, mali by ste v nej nájsť informácie o platnosti PZP, vrátane dátumu začiatku a konca platnosti poistenia auta.

b) Online databáza: V niektorých krajinách je k dispozícii online databáza, v ktorej môžete overiť platnosť PZP svojho vozidla. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP.

c) Kontaktovať poisťovňu: Ak si nie ste istí, či je vaše vozidlo poistené, môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu. Poskytnite im údaje o svojom vozidle a požiadajte o potvrdenie platnosti PZP.

Čo robiť, ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené?

Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, je dôležité okamžite konať, aby ste sa vyhli pokutám a problémom:

a) Uzatvoriť PZP: Ak vaše vozidlo nemá platné PZP, obráťte sa na poisťovňu a uzatvorte novú poistnú zmluvu. Uistite sa, že dostanete potvrdenie o platnosti PZP a uchovávajte ho vo svojom vozidle.

b) Nepoužívať vozidlo: Kým nemáte platné PZP, nepoužívajte svoje vozidlo na verejných komunikáciách. Jazda bez platnej PZP je porušením zákona a môže viesť k pokutám a trestným bodom.

Ako sa vyhnúť pokutám a problémom v prípade nehôd?

Aby ste sa vyhli pokutám a problémom v prípade nehôd, je dôležité dodržiavať niekoľko zásad:

a) Udržujte platné PZP: Uistite sa, že vaše vozidlo má vždy platné PZP. Overujte si platnosť PZP pravidelne a v prípade potreby uzatvorte novú poistnú zmluvu.

b) Uchovávajte doklady: Vždy uchovávajte doklad o platnosti PZP vo svojom vozidle. V prípade kontroly polície alebo nehody budete musieť preukázať, že vaše vozidlo je poistené.

c) Buďte zodpovedný vodič: Dodržiavajte dopravné predpisy, riadte opatrne a zohľadňujte ostatných účastníkov premávky. Zodpovedná jazda znižuje riziko nehôd a následných problémov s PZP.

d) Riadne komunikujte s poisťovňou: V prípade škodovej udalosti okamžite kontaktujte svoju poisťovňu a dodržiavajte ich pokyny. Rýchle a efektívne riešenie škodovej udalosti pomôže minimalizovať problémy a náklady spojené s nehodou.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, aby sa uistil, že jeho vozidlo je poistené a v súlade so zákonom. Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, okamžite konať a uzatvorte novú poistnú zmluvu. Dodržiavaním platnosti PZP, uchovávaním dokladov, zodpovednou jazdou a riadnou komunikáciou s poisťovňou sa môžete vyhnúť pokutám a problémom v prípade nehôd.

Cenník PZP podľa výkonu motora: Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu poistenia

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu poistky, výkon motora vozidla, vyjadrený v kilowattoch (kW). Výkon motora sa často používa ako ukazovateľ rizika, pričom vyšší výkon zvyčajne znamená vyššie riziko a teda aj vyššiu cenu poistky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon motora ovplyvňuje cenu PZP a ako si môžete urobiť predstavu o cenách PZP podľa výkonu vášho vozidla.

Ako výkon motora ovplyvňuje cenu PZP?

Výkon motora je jedným z faktorov, ktoré poisťovne zohľadňujú pri stanovení ceny PZP. Je to preto, že väčší výkon motora zvyčajne znamená väčšiu rýchlosť a zrýchlenie vozidla, čo môže viesť k vyššiemu riziku nehôd a následne aj k vyšším nárokom na poistné plnenie. Poisťovne preto často kategorizujú vozidlá podľa výkonu motora a stanovujú pre každú kategóriu rozličné ceny PZP.

Cenník PZP podľa výkonu motora

Cenník PZP podľa výkonu motora sa môže líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Každá poisťovňa má vlastné kritériá a spôsob, ako hodnotí výkon motora pri stanovení ceny PZP. Pre získanie konkrétnych údajov o cenách PZP podľa výkonu vášho vozidla je vhodné porovnať ponuky viacerých poisťovní.

Avšak, vo všeobecnosti platí, že vozidlá s nižším výkonom motora majú zvyčajne nižšie ceny PZP, zatiaľ čo vozidlá s vyšším výkonom motora majú vyššie ceny PZP. Cenník PZP podľa výkonu motora môže byť napríklad rozdelený do nasledujúcich kategórií:

 • Vozidlá s výkonom do 50 kW: najnižšie ceny PZP
 • Vozidlá s výkonom 51-100 kW: stredné ceny PZP
 • Vozidlá s výkonom 101-150 kW: vyššie ceny PZP
 • Vozidlá s výkonom 151-200 kW: ešte vyššie ceny PZP
 • Vozidlá s výkonom nad 200 kW: najvyššie ceny PZP

Treba si uvedomiť, že tieto kategórie a cenové rozdiely sú len orientačné a môžu sa líšiť medzi jednotlivými poisťovňami a regiónmi. Preto dôkladne zvážte aké chcete poistenie auta.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Okrem výkonu motora existujú aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP:

 • Typ vozidla: Osobné automobily, nákladné vozidlá, motocykle a iné typy vozidiel môžu mať odlišné ceny PZP.
 • Vek a pohlavie vodiča: Mladší vodiči a muži často platia vyššie ceny PZP, pretože sú považovaní za rizikovejšie skupiny.
 • Miesto bydliska: Cena PZP môže závisieť aj od toho, kde vodič žije a používa svoje vozidlo. V mestských oblastiach s vyššou hustotou premávky môže byť cena PZP vyššia ako v menej zaťažených oblastiach.
 • Počet bezškodových rokov: Vodiči s dlhodobou históriou bez dopravných nehôd môžu získať zľavy na PZP.

Cena PZP závisí od množstva faktorov, pričom výkon motora je jedným z hlavných. Vo všeobecnosti platí, že vozidlá s vyšším výkonom majú vyššie ceny PZP, ale konkrétne ceny sa môžu líšiť medzi poisťovňami a závisia aj od ďalších faktorov. Pre získanie najlepšej ponuky PZP pre svoje vozidlo je dôležité porovnať ponuky viacerých poisťovní a zvážiť všetky dôležité aspekty, ako sú výkon motora, typ vozidla, vek a pohlavie vodiča, miesto bydliska a bezškodová história.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie a na čo si dať pozor

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistkou pre držiteľov motorových vozidiel, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám. V niektorých prípadoch môže vodič zvážiť zrušenie PZP, napríklad pri zmene poisťovne alebo predaji vozidla. Tento článok poskytuje informácie o tom, ako zrušiť PZP a na čo si dať pozor pri výpovedi tejto povinnej poistky.

Dôvody na výpoveď PZP

Niektoré bežné dôvody, prečo môže vodič zrušiť PZP, zahŕňajú:

a) Zmena poisťovne: Držiteľ vozidla sa rozhodne prejsť k inej poisťovni, ktorá ponúka lepšie podmienky, cenu alebo zákaznícku podporu. Uzatvorte najlepšie poistenie auta.

b) Predaj vozidla: Majiteľ vozidla predá svoje vozidlo a nový vlastník si musí uzatvoriť vlastné PZP.

c) Dlhodobé státie vozidla: Vodič plánuje dlhodobo nepoužívať vozidlo, napríklad pri cestovaní alebo dlhodobom pobyte v zahraničí.

Ako zrušiť PZP

Postup pri zrušení PZP závisí od dôvodu výpovedi:

a) Zmena poisťovne: Ak sa držiteľ vozidla rozhodne prejsť k inej poisťovni, nová poisťovňa zvyčajne pomôže s výpoveďou PZP u pôvodnej poisťovne. Po uzatvorení novej PZP je potrebné informovať pôvodnú poisťovňu o zrušení starej poistky. Tento krok je často potrebné urobiť písomne.

b) Predaj vozidla: Pri predaji vozidla je potrebné informovať poisťovňu o zmene vlastníka a zrušení PZP. To je potrebné urobiť písomne, najlepšie s priložením kópie zmluvy o prevode vlastníctva. Po predaji vozidla je zodpovednosťou nového majiteľa uzatvoriť novú PZP.

c) Dlhodobé státie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať vozidlo, môžete podať písomnú výpoveď PZP svojej poisťovni. Pred zrušením poistky sa uistite, že vozidlo nebude používané v premávke, pretože jazda bez platnej PZP je porušením zákona a môže viesť k pokutám. V prípade, že vozidlo nebude využívané dlhodobo, je tiež možné zvážiť jeho odhlásenie z evidencie vozidiel.

Na čo si dať pozor pri výpovedi PZP

Pri zrušení PZP je dôležité dbať na niekoľko kľúčových aspektov:

a) Zachovanie nepretržitej poistnej ochrany: Pri zmene poisťovne alebo predaji vozidla je dôležité zabezpečiť, že vozidlo bude nepretržite poistené. Nepoistené vozidlo predstavuje finančné riziko pre majiteľa a môže viesť k pokutám.

b) Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne a obsahovať všetky potrebné informácie, ako napríklad údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a dátum výpovedi. Je dôležité uchovávať kópiu výpovede pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

c) Dodržiavanie výpovedných lehôt: Poistné zmluvy obsahujú výpovedné lehoty, ktoré je potrebné dodržiavať. Pri výpovedi z dôvodu zmeny poisťovne alebo dlhodobého státia vozidla je potrebné dodržať výpovednú lehotu stanovenú v zmluve. V prípade predaja vozidla sa výpovedná lehota často neuplatňuje.

d) Komunikácia s poisťovňou: Pri zrušení PZP je dôležité udržiavať otvorenú komunikáciu s poisťovňou a pravidelne overovať stav poistnej zmluvy.

Výpoveď PZP môže byť potrebná pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo dlhodobom státí vozidla. Je dôležité dodržiavať správny postup pri výpovedi, vrátane podania písomnej výpovede, dodržiavania výpovedných lehôt a udržiavania nepretržitej poistnej ochrany. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť pokutám a zabezpečiť, že vaše vozidlo bude poistené za najlepších podmienok.

Havarijné poistenie: Prečo je dobré mať ho a ako si vybrať to správne

Havarijné poistenie je dobrovoľná poistka, ktorá pokrýva škody na vlastnom vozidle v prípade nehody, krádeže, požiaru alebo iných nešťastných udalostí. Toto poistenie je vhodné najmä pre majiteľov nových alebo drahších vozidiel, ktorí by chceli mať väčšiu finančnú istotu a ochranu svojho majetku. V tomto článku sa dozviete, prečo je havarijné poistenie užitočné a ako si vybrať tú správnu poistku. Pozrite si aj článok na tému poistenie auta.

Prečo zvážiť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje pokrytie škôd na vlastnom vozidle, ktoré nie sú kryté povinným zmluvným poistením (PZP). PZP chráni majiteľa vozidla pred nárokmi tretích osôb, ale nehradí škody na jeho vlastnom vozidle. Havarijné poistenie môže byť užitočné z niekoľkých dôvodov:

a) Finančná ochrana: Havarijné poistenie vám poskytuje finančnú ochranu v prípade škody na vlastnom vozidle, či už v dôsledku nehody, krádeže alebo iných nešťastných udalostí.

b) Pokoj mysli: S havarijným poistením môžete mať pokoj mysli, že v prípade škody na vozidle budete mať finančnú pomoc na jeho opravu alebo náhradu.

c) Udržiavanie hodnoty vozidla: Havarijné poistenie môže pomôcť udržať hodnotu vášho vozidla, pretože vám umožní opraviť alebo nahradiť vozidlo v prípade škody.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere správneho havarijného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

a) Cena: Porovnajte ceny havarijných poistení u rôznych poisťovní. Cena poistky závisí na mnohých faktoroch, ako napríklad značke a modeli vozidla, veku vozidla, veku a skúsenostiach vodiča či mieste bydliska.

b) Krytie: Skontrolujte, aké škody sú kryté havarijným poistením. Základné havarijné poistenie by malo pokrývať škody v dôsledku nehody, krádeže, požiaru alebo iných nešťastných udalostí. Niektoré poisťovne môžu ponúkať rozšírené krytie, napríklad pokrytie škôd spôsobených živelnými udalosťami, vandalismom alebo streskami so zverou.

c) Limit krytia: Pozorne si preštudujte limit krytia havarijného poistenia. Vyšší limit krytia znamená väčšiu finančnú ochranu v prípade škody, ale môže zároveň zvýšiť cenu poistky. Zvážte, aký limit krytia je pre vás primeraný.

d) Poisťovňa: Vyberte si poisťovňu s dobrým menom a hodnoteniami. Skúste sa informovať o skúsenostiach ostatných zákazníkov s danou poisťovňou a zvážte, či ponúka dobrú zákaznícku podporu a rýchle vybavenie nárokov.

e) Bonusy a zľavy: Informujte sa o možných zľavách a bonusoch, ktoré môžete získať pri uzatvorení havarijného poistenia. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy za bezškodové obdobia, uzatvorenie kombinovanej poistky (PZP a havarijné poistenie) alebo pri absolvovaní školenia vodičov.

Havarijné poistenie je dobrovoľná poistka, ktorá vám poskytuje finančnú ochranu a pokoj mysli v prípade škody na vlastnom vozidle. Pri výbere správneho havarijného poistenia je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú cena, krytie, limit krytia, poisťovňa, franchíza a dostupné zľavy a bonusy. Informujte sa, porovnajte ponuky a vyberte si havarijné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zabezpečí vám dostatočnú ochranu svojho majetku.

Poistka zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP): Ako to funguje a prečo je to dôležité

Poistka zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, známa tiež ako PZP, je zákonom povinná poistka pre všetkých držiteľov motorových vozidiel na Slovensku. PZP chráni majiteľov vozidiel pred finančnými nárokmi tretích osôb, ktorým spôsobili škodu svojím vozidlom. Tento článok sa bude zaoberať tým, ako funguje PZP, prečo je dôležité ju mať a ako vybrať tú správnu poistku.

Ako funguje PZP?

PZP je povinná zmluvná poistka, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám v dôsledku prevádzky motorového vozidla. Táto poistka zahŕňa škody na majetku, zdraví alebo živote tretích osôb. PZP nie je určená na pokrytie škôd na vlastnom vozidle alebo zdravotných výdavkov poistenca.

Prečo je PZP dôležitá?

PZP je základnou poistkou pre vodičov a je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

a) Povinnosť: PZP je povinná na Slovensku a v prípade jeho absencie môže byť držiteľovi vozidla uložená pokuta až do výšky 3 300 eur.

b) Finančná ochrana: PZP chráni majiteľa vozidla pred finančnými nárokmi tretích osôb, ktorým spôsobil škodu svojím vozidlom. Bez PZP by musel vodič uhradiť náklady na škody zo svojho vrecka.

c) Zodpovednosť: PZP je prejavom zodpovednosti voči ostatným účastníkom cestnej premávky, pretože garantuje, že v prípade nehody budú mať nárok na odškodnenie.

Ako vybrať správnu PZP?

Pri výbere správnej PZP je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

a) Cena: Porovnajte ceny PZP u rôznych poisťovní. Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre nových zákazníkov, mladých vodičov alebo pri uzatvorení poistky na viacero vozidiel. Využite online kalkulačky a porovnávače cien, aby ste našli najlepšiu ponuku na poistenie auta.

b) Krytie: Skontrolujte, aké škody sú kryté PZP. Základná PZP by mala pokrývať škody na majetku, zdraví alebo živote tretích osôb. Avšak niektoré poisťovne môžu ponúkať rozšírené krytie, napríklad právnu ochranu alebo asistenciu pri poruche vozidla.

c) Limit krytia: Pozorne si preštudujte limit krytia PZP. Vyšší limit krytia znamená väčšiu finančnú ochranu v prípade nehody, ale môže zároveň zvýšiť cenu poistky. Zvážte, aký limit krytia je pre vás primeraný.

d) Poisťovňa: Vyberte si poisťovňu s dobrým menom a hodnoteniami. Skúste sa informovať o skúsenostiach ostatných zákazníkov s danou poisťovňou a zvážte, či ponúka dobrú zákaznícku podporu a rýchle vybavenie nárokov.

e) Zľavy a bonusy: Pozrite sa na dostupné zľavy a bonusy, ktoré môžete získať pri uzatvorení PZP. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatváraní poistky online, pri absolvovaní školenia vodičov alebo v prípade, že nemáte žiadne škody v predchádzajúcom období.

PZP je zákonom povinná poistka pre všetkých držiteľov motorových vozidiel na Slovensku. Je dôležitá pre finančnú ochranu majiteľa vozidla, ako aj pre zabezpečenie nárokov tretích osôb v prípade nehody. Pri výbere správnej PZP je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú cena, krytie, limit krytia, poisťovňa a dostupné zľavy a bonusy. Informujte sa, porovnajte ponuky a vyberte si PZP, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zabezpečí vám a ostatným účastníkom cestnej premávky dostatočnú ochranu.

Poistenie auta

Poistenie auta je nutnéZabezpečiť si auto alebo iné motorové či nemotorové vozidlo je samozrejmosť, hlavne v prípade, ak je nové. Ako roky jednotlivým dopravným prostriedkom pribúdajú, zabúdame na našu povinnosť a mnohokrát sa stane, že jazdíme na čierno. V tomto prípade bez poistenia auta, za čo hrozia vysoké pokuty. A nielen to, ak by ste nepoisteným prostriedkom spôsobili nehodu, všetky škody musíte hradiť z vlastných zdrojov. Preto je veľmi dôležité, aby ste si platnosť kontrolovali a zbytočne neriskovali.

Pokiaľ sa téme „poistenie auta“ venujete prvýkrát, možno tak úplne neviete, o čo ide, hoci vám predajca povedal, že si musíte uzatvoriť PZP. V prípade úplne nových vozidiel sa odporúča aj havarijné poistenie, ktoré nájdete na https://www.uzavripzp.sk/havarijne-poistenie/. To je však na inú tému. Poistenie auta je zabezpečenie vozidla akéhokoľvek druhu, ktoré získate v mnohých poisťovniach. Jeho podstatou je chrániť vaše pochybenie pri spôsobení škodovej udalosti alebo dopravnej nehody.

Konkrétne, ide o to, že poisťovňa vám pomôže vyplatiť materiálne, aj zdravotné škody, ktoré by ste mohli iným vašim vozidlom spôsobiť. Väčšinou to prebieha so spolufinancovaním a poistné krytie je skutočne vysoké, predstavuje až miliónové čiastky. No napriek tomu dúfame, že po ňom nikdy nebudete musieť siahnuť. Nájsť aká je cena poistenia auta cez Uzavripzp je jednoduché. Je povinné, ako sa to dozviete aj z webu slovensko.sk

Porovnanie cien online

Aby ste získali to najlepšie alebo najlacnejšie poistenie auta, nemusíte navštevovať rôzne poisťovne, ale porovnanie si môžete urobiť aj online. Je to veľmi pohodlný spôsob zisťovania vašich poistných možností. Navyše je nezáväzný, bezplatný a dostupný v akejkoľvek hodine, na akomkoľvek mieste. Pochopiteľne za predpokladu, že máte prístup na internet.

Online porovnanie ponúk a výpočet cien PZP, ale aj havarijného poistenia, funguje vďaka kalkulačke. Ide o elektronický nástroj, ktorý obsahuje databázu ponúk rôznych poisťovní. Na základe technických údajov poisťovaného vozidla vám kalkulačka rýchlo a presne vypočíta a zobrazí všetky vaše aktuálne poistné ponuky. Celý proces od vypísania technických parametrov až po zobrazenie výsledkov vám nezaberie viac ako 10 minút. Ešte rýchlejšie si ponuky poistenia auta zistíte, ak má kalkulačka možnosť zadať EČV vozidla. Vtedy sa jeho technické údaje vypíšu automaticky. Dopíšete už len také parametre, ktoré v technickom preukaze nie sú, teda napr. počet najazdených kilometrov, počet škodových udalostí atď.

Po zadaní všetkých potrebných údajov ich elektronicky odošlete a systém behom niekoľkých sekúnd vypočíta vaše ponuky a ukáže vám presné ceny poistenia auta. Jednoznačne uvidíte to, ktoré je najlacnejšie, ale aj to najdrahšie. Na preštudovanie ponúk máte času, koľko chcete. Nikto vás nebude súriť a vyvíjať na vás tlak, ako to je neraz v pobočkách hocktorej poisťovne. Veľkou výhodou online uzatvárania PZP a havarijného poistenia je aj to, že k ponuke sa môžete vrátiť neskôr. Nemusíte chodiť do pobočky poisťovne.

Online môžete poistiť aj iné dopravné prostriedky

Kedysi bolo využitie kalkulačky limitované len na osobné autá. Dnes si môžete online uzatvoriť poistenie nielen na auto, ale aj na ostatné povinné poistiteľné prostriedky. Ide napr. o:

 • nákladné vozidlá,
 • autobusy,
 • ťažké stroje,
 • motorky,

ale aj o nemotorové vozidlá ako:

Rýchle poistenie auta

Ak vás ale niektorá ponuka oslovila, veľmi rýchlo sa môžete dostať k poistnej zmluve. Opäť nemusíte nikam chodiť. Všetko prebieha v pohodlí domova, resp. z miesta, kde máte prístup na internet. Na vybranú možnosť kliknete. Budete vyzvaní dopísať niektoré osobné údaje, ako napr. mailová adresa, korešpondenčná adresa, číslo OP a VP atď. Spätne vám do mailovej schránky príde potvrdzujúca správa, ktorá bude obsahovať návrh poistnej zmluvy, faktúru na zaplatenie a dočasné karty (bielu a zelenú).

Aby bolo poistenie auta platné, karty z prílohy si vytlačte a noste pri sebe pri jazde vo vozidle, na ktoré sa vzťahujú. Platia však len 30 dní, preto zaplatenie faktúry zbytočne neodďaľujte. Do tej doby sú plne platné, no po nej PZP a havarijné poistenie zaniká. Naopak, čím skôr zaplatíte, tým skôr vám poisťovňa zašle originál doklady, ktoré budú platiť na dobu, akú ste si zmluvne dohodli.

Dnes už teda nemusíte riešiť, kedy stihnete zájsť do niektorej z poisťovní. Otváracie hodiny zvyknú byť veľmi obmedzujúce a pracujúcim ľuďom nevyhovujú. Vaše poistenie auta alebo iného prostriedku si vybavíte rýchlo a pohodlne vďaka online pripojeniu z hocikadiaľ.